برگزاری کارگاه غربالگری نوزادان (Neonatal Screening) توسط آزمایشگاه رازی رشت:

کارگاه غربالگری نوزادان (Neonatal Screening) در تاریخ 1396/10/14 توسط آزمایشگاه رازی رشت و با همکاری گروه علمی آزمایشگاه نیلو تهران برگزار گردید. این همایش با حضور جمعی از متخصصین اطفال مجرب استان، اساتید دانشگاه، پزشکان و همکاران آزمایشگاه رازی رشت و پزشکان میهمان از آزمایشگاه نیلو تهران برگزار شد. مطالبی از جمله: کلیات غربالگری نوزادان، مبانی ژنتیک در غربالگری، مبانی کنترل کیفی مهم در تفسیر تست های غربالگری و مثالهایی از نحوه پیگیری جوابهای غیر طبیعی توسط آقای دکتر یونسی، آقای دکتر سواد و خانم یزدانی به تفصیل مورد بحث قرار گرفت. در پایان جلسه پرسش و پاسخ با حضور همه همکاران شرکت کننده برگزار گردید.© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی رشت میباشد.