آزمايشگاه آسيب شناسي وتشخيص طبي رازي واقع در شهر رشت يكي از بزرگترين و معتبرترين آزمايشگاهها در منطقه  شمالي ايران است .

اين آزمايشگاه با بيش از 90  كارمند سال هاي طولاني است كه مشغول انجام خدمات آزمايشگاهي است .

بخش هاي آزمايشگاه :

آزمايشگاه رازي در سه بخش كلينيكال پاتولوژي ، آناتوميكال پاتولوژي ، مولكولار پاتولوژي فعاليت مي نمايد.

 

 

آدرس آزمايشگاه رازي

 

 

خط مشي كيفيت در آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی:

 

آزمايشگاه رازي يك مؤسسة خصوصي انتفاعي است كه به منظور ارائه خدمات آزمايشگاهي پزشكي و آسيب شناسي به افراد جامعه تأسيس شده است .

 

ارائه خدمات با كيفيت مناسب اولويت هميشگي ماست . آزمايشگاه رازي خود را متعهد به برآورده كردن نيازها و انتظارات مشتريان به بهترين وجه و در اسرع وقت ميداند . در عين حال حفظ رضايت كاركنان آزمايشگاه و سازمانهاي طرف تعامل و بهبود مداوم و مستمر كيفيت ، خط مشي هميشگي آزمايشگاه است تا نام آزمايشگاه رازي در استان همواره ملاك و مرجعي براي كيفيت محسوب گردد .

 

 

آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی رشت با استقرار استانداردهای بین المللی آزمایشگاه پزشکی موفق به دریافت لوح کیفیت از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گردیده است .

 

قابل ذکر است که از میان بیش از 4000  آزمایشگاه فعال در سراسر کشور تاکنون تعدادی انگشت شمار موفق به اخذ این لوح گردیده اند.

 

 “نقش اصلی دستورالعمل ها ، راهنماها و استانداردها کمک به یکنواخت کردن امور و به حداقل رساندن اعمال سلیقه است . وجود و طبعاً رعایت استاندارد یا دستورالعمل یکسان می تواند از طریق کاهش متغیرهایی که تأثیر آنها بر امور و فرآیندها نامشخص است ضامن کاهش خطا و انحرافات ناخواسته باشد .

 

یکی از ارکان مهم نظام اعتبار بخشی آزمایشگاه های تشخیص پزشکی وجود استانداردها و دستورالعمل های فنی متناسب است . در توفیق نظام نظارت مبتنی بر اعتبار بخشی اهمیت قابل اجرا بودن استاندارد به همان اندازه جامع و فراگیر بودن آن است . بدیهی است تولد یک استاندارد همیشه به دلیل نیاز و با هدف ایجاد نظم است و وجود آن به خودی خود پیش از اجرا به معنی وجود یا استقرار نظم نیست .

 

مجموعه دستورالعمل هایی که برای استاندارد کردن بعضی از مهمترین فرآیندهای آزمایشگاه تشخیص پزشکی شامل  فضا و تأسیسات ، کارکنان ، تجهیزات ، مستند سازی و ایمنی و بهداشت بوسیله اداره استاندارد سازی و اعتبار بخشی اداره کل امور آزمایشگاههای تشخیص طبی تهیه شده است نه تنها اولین و شاید مهمترین قدم برای سامان دادن به نظارت بر فعالیت آزمایشگاههای تشخیص طبی است بلکه می تواند ایجاد یک ابزار مدیریتی کارآمد برای مدیریت این آزمایشگاه ها محسوب شود .

 

در تهیه این مجموعه عمدتاً از منابع حرفه ای مرتبط از جمله اسناد CLSI   ( NCCLS  سابق )  ، ISO 15189  و مستندات آزمایشگاه رفرانس استفاده شده است . “   ( به نقل از مقدمه مجموعه دستورالعمل های مورد نیاز جهت استاندارد کردن فرآیندهای آزمایشگاههای تشخیص پزشکی  تدوین شده توسط آزمایشگاه مرجع سلامت ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی )

 

آزمایشگاههای تشخیص طبی بر اساس ضوابط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ملزم به رعایت الزامات زیر در رابطه با هر یک از موارد یاد شده می باشند.

 

  1. الزامات مربوط به کارکنان آزمایشگاه :

 

1-1-       نمودار سازمانی کارکنان

 

2-1- تعداد کارکنان

 

3-1- ارزیابی صلاحیت منابع انسانی

 

4-1- انجام مصاحبه علمی و آزمون نظری و عملی

 

5-1- ارزیابی صلاحیت منابع انسانی در ضمن خدمت

 

6-1- شرح وظایف و مسئولیت ها

 

7-1- آموزش کارکنان

 

9-1- سوابق کارکنان

 

10-1- تعهدات موسس یا مسئول فنی آزمایشگاه در قبال هر یک از کارکنان

 

 

 

  1. الزامات مربوط به تجهیزات آزمایشگاه :

 

1-2-  تنوع و تعداد تجهیزات در آزمایشگاه

 

2-2- خرید تجهیزات

 

3-2- نصب و محل استقرار تجهیزات

 

4-2- اطمینان از صحت عملکرد تجهیزات

 

5-2- کاربری تجهیزات

 

6-2- مستندات مربوط به تجهیزات

 

7-2- سوابق مربوط به خرید تجهیزات

 

 

 

  1. الزامات مربوط به فضا و تأسیسات آزمایشگاه :

 

1-3- انتخاب محل تأسیس آزمایشگاه

 

2-3- مساحت و فضای آزمایشگاهها

 

3-3- شرایط فیزیکی و تأسیسات ساختمان

 

4-3- ایمنی در فضای تأسیسات

 

5-3- طراحی تخصصی فضا در آزمایشگاه

 

6-3- فضای کاری

 

7-3- طراحی فضای کاری مورد نیاز بخشها

 

8-3- فضای تجهیزات

 

9-3- فضای کارکنان

 

10-3- میزبندی و مبلمان آزمایشگاه

 

11-3- فضای انبارش

 

12-3- فضای بایگانی اسناد و سوابق

 

13-3-  فضای پشتیبانی

 

 

 

  1. الزامات مربوط به مستند سازی در آزمایشگاه :

 

1-4- فهرست آزمایشهایی که آزمایشگاه پذیرش می کند .

 

2-4- دستورالعمل پذیرش

 

3-4-دستورالعمل نمونه گیری

 

4-4-دستورالعمل انجام آزمایش

 

5-4- سوابق انجام آزمایش

 

6-4- سوابق انجام برنامه های کنترل کیفیت

 

7-4- دستورالعمل پس از انجام آزمایش

 

8-4- دستورالعمل گزارشدهی ( ارائه گزارش نهایی )

 

9-4- برگه های گزارش نهایی نتایج بیماران یا فایل های مربوطه

 

10-4- مستندات مربوط به تجهیزات

 

11-4- دستورالعمل خرید و انبارش

 

12-4- سوابق مربوط به خرید و انبارش

 

13-4- دستورالعمل های ایمنی در آزمایشگاه

 

14-4- دستورالعمل های شستشو و نظافت در آزمایشگاه

 

15-4- دستورالعمل مدیریت پسماند

 

16-4- سوابق ثبت و پیگیری حوادث مخاطره آمیز

 

17-4- دستورالعمل ثبت و رسیدگی به خطاها و موارد عدم انطباق در آزمایشگاه

 

18-4- سوابق خطاها و عدم انطباق های اتفاق اقتاده

 

19-4- سوابق مربوط به ثبت اقدامات اصلاحی انجام شده جهت رفع مشکلات و خطاها

 

20-4- مستندات مربوط به کارکنان

 

21-4- دستورالعمل ارتباط با آزمایشگاههای ارجاع و یا ارجاع کننده

 

22-4- سوابق ارتباط با آزمایشگاههای ارجاعی و یا ارجاع کننده

 

 

 

  1. الزامات مربوط به ایمنی در آزمایشگاه :

 

1-5- تعیین مسئول ایمنی و بهداشت

 

2-5- مستند سازی

 

3-5- آموزش کارکنان

 

4-5- ایمنی کارکنان

 

5-5- شستشو ، سترون سازی و ضدعفونی کردن در آزمایشگاه

 

6-5- دفع پسماندهای آزمایشگاهی

 

7-5-واکسیناسیون کارکنان

 

8-5- ایمنی محیط آزمایشگاه© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی رشت میباشد.