نظر به اهمیتی که تسریع جوابدهی در تشخیص بیماری و مداوای سریعتر بیماران دارد، بدینوسیله لیست آزمایشهای تخصصی که امکان جوابدهی آنها در همان روز نمونه گیری (در صورت مراجعه قبل از ساعت 5 بعداز ظهر) میسر می باشد را به اطلاع می رساند:

 

1 - T3 ,T4 ,FreeT3 ,Free T4 ,TSH ,Anti Tyroglobulin ,Anti TPO ,Tyroglobulin

2 - Hbs Ag ,Anti Hbs Ab ,Anti Hbc (IgG ,IgM) ,Hbe Ag ,Anti Hbe Ab ,Anti HAV (IgG ,IgM)

3 – Anti HIV ,Anti HCV

 

(چنانچه نمونه پیش از ظهر به آزمایشگاه برسد، جواب درهمان روز آماده خواهد بود و در غیر این صورت 24 ساعت بعد پاسخ ارائه می شود)

4 - CEA ,CA19–9 ,AFP ,CA125 ,CA 15–3 ,PSA ,Free PSA

5 - BHCG ,LH ,FSH ,LTH ,(Prolactin) ,Testestron

6 - Anti Toxoplasma (IgG ,IgM) ,Anti Rubella (IgG ,IgM) ,Anti CMV (IgG ,IgM) ,Anti Herpes (IgG ,IgM) ,Anti EBV (IgG ,IgM)

7 - Troponin I ,CK MB ,HS CRP

8 - GH ,ACTH ,Insulin ,Renin ,PTH ,Vitamin D

9 - IgG ,IgM ,IgA ,C3 ,C4

10 - HbA1C ,Lipase ,Aldolase ,Ammonia ,Lactate ,Mg

11 - Anti DNA ,Ferritin

12 - Bone Marrow Aspiration ,Cytology Specimens

 

برای انجام اورژانس های تخصصی که در لیست فوق موجود نمی باشند امکان پاسخگوئی بسیاری از آنها تا حداکثر 24 ساعت بعد وجود دارد لطفاً باشماره تلفن 33324647 تماس بگیرید.© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی رشت میباشد.