بخش میکروسکوپی

این بخش فعالیت های مربوط به آماده سازی و نیز بررسی میکروسکوپی نمونه های ادرار، مدفوع و مایع منی صورت می گیرد.© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی رشت میباشد.