بخش مولکولار پاتولوژی (PCR) 

PCR یکی از مهمترین تکنولوژی های آزمایشگاهی است که درتشخیص بیماریهای عفونی یا بدخیم مورد توجه قرار گرفته است. در این بخش با بهره گیری از دستگاههای خودکار پیشرفته Real time PCR تست های مربوط به تشخیص مولکولی انواع بیماریهای عفونی یا بیماریهای بدخیم انجام میگردد.© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی رشت میباشد.